HITTA MITT PD

Ditt PD (pupillavstånd) är avståndet i millimeter mellan mitten av dina ögon och används för att räkna ut var glaset ska placeras så att det hamnar i linje med dina pupiller.

Oftast hittar du det på ditt recept, men ibland står det inte nedskrivet.
 

Du kan mäta ditt PD på följande sätt:

Steg 1 - Placera en millimeterlinjal på näsan så att utgångspunkten för linjalen finns exakt vid din vänstra eller högra pupill. Håll linjalen vågrätt

Steg 2 - Stå framför en spegel eller be en vän mäta avståndet mellan pupillerna medan du tittar rakt fram.

Steg 3 - Upprepa detta några gånger för att få bästa möjliga resultat.

As a guideline, most PD values have a range between 57 mm and 65 mm. The average PD for men is 64mm which equals to a monocular PD of 32 & 32 and the average PD for women is 60 which equals to a monocular PD of 30 & 30.
 

Om din optiker har skrivit ned ditt PD, kan det vara angivet som 63/61. Detta innebär att PD-avståndet är 63 och värdet PD nära är 61. Du ska endast ange ditt PD-avstånd.

FÖRVIRRAD?

Låt oss göra jobbet åt dig - välj alternativet Skanna och skicka recept när du är i kassan.

Try and buy